ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Политиката  на приватност се однесува единствено на www.adorafacility.mk и поддомеините. На нашата веб страна, не обработуваме лични податоци, како име, презиме, матичен број и друго. Доколку е присутен линк кој поврзува други веб страни и сервиси, ние не преземаме никаква одговорност во однос на заштита на личните податоци.


Веб страната www.adorafacility.mk не собира никакви информации од финансиска природа, како број на картичка и/или број на банкарска сметка. Не собира и не обработува фактури на корисници, не нуди преглед и евиденција за увид на крајните корисници. При наплата на фактурите ќе бидете пренасочени на порталот на банката/процесинг центар за електронска наплата, каде се процесира самата наплата. Порталот на банката/процесинг центар, користи најсовремена заштита на податоците и сите процеси се одвиваат преку сигурна конекција со процесорот на банката.

Веб страната не поседува опција за најава на корисници. Служи за уплата на средства на основ доставена фактура, системот не нуди опција за проверка (евиденција) на платени фактури.

Постапката за плаќање на фактура е објаснета во делот „УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ“


Со пристапување или со користење на нашата веб страна, се согласувате со нашата политика на приватност. Доколку не се согласувате со овие услови, напуштете ја и не ја употребувајте нашата веб страна.