ЗОШТО „ADORA FACILITY MANAGEMENT“ ?

СЕ ГРИЖИМЕ ЗА

42.000

+

МЕТРИ КВАДРАТНИ

 

1

ПРОФЕСИОНАЛЕН ТИМ

 

450

+

ЗАДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЗИЈА

Наша цел е да бидеме најдобар партнер на сопствениците на недвижности и со квалитетна и навремена услуга и грижа за доверениот имот, да ја оправдаме дадената доверба. Во иднина се гледаме како водечка компанија во сегментот на управување и одржување на станбено-деловниот простор во Р. Македонија. 

Мисија

Нудиме високопрофесионални и ефикасни услуги за тековно одржување на квалитетот и се грижиме за зголемуваме на вредноста на недвижниот имот на нашите клиенти. Перманентно ја унапредуваме работата со иновации и сакаме да дадеме придонес во развојот на станбениот фонд во Р. Македонија.

ИНФОРМАЦИИ

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

Огромна доверба имаме во Adora Facility и персоналот за одржување, чистење и заштита на вредноста на објектот, на што многу влијае и заедничкиот простор во сопственост на сите станари. Свесни сме дека имаме стан во објект со сосема нов, современ концепт на домување.  Многу ни е важно да продолжи досегашната грижа за добро чистење на недостапните надворешни прозори и внатрешните стакла на атриумот, одличната хигиена, топлинска, звучна изолација и љубезниот однос на персоналот, домарите, хигиеничарите и сите вработени во Adora Facility, кои најдобро ќе се грижат нашите недвижности да се сочуваат и да бидат уште поубави и по 50 години.

Валентина Давидов со семејството, сопственици на стан во Адора Flatiron Скопје

Зградата Адора Flatiron е вистинска убавица на Општина Кисела Вода и градот Скопје како од надвор, така и од внатре. Поради тоа за нас, сопствениците на станови, од особено значење е оваа убавина добро да се чува, како што тоа сега го прави Adora Facility, за што имаме само пофални зборови. Домарите се многу услужливи, културни и секогаш ни поматаат, хигиената е на високо ниво, во влезот, атриумот и ходниците, лифтовите се брзи и исправни, греењето одлично. Презадоволни сме од одржувањето, нека продолжат така да ни го заштитуваат недвижниот имот.

Милка и Оливера Чачевски, сопственици на стан во Адора Flatiron Скопјe

Презадоволен сум од љубезниот и професионален однос на вработените, експедитивноста и беспрекорниот квалитет на услугите на Adora Facility, почнувајќи од домарската служба, лицата за одржување хигиена и целиот персонал. Flatiron е вистински бисер за домување во Македонија, за чиј квалитет апсолутно најдобро се грижи Adora Facility. Со задоволство му ја дадовме довербата на овој управител, сигурни дека најдобро ќе се грижи за чување на непроценливата вредност и луксузниот сјај на нашиот недвижен имот во овој објект и во иднина. 

Тони Крстев, сопственик на стан во Адора Flatiron Скопје